Warunki

Witamy w bestkingstore-pl.com!

Niniejsze warunki opisują zasady i przepisy dotyczące korzystania z bestkingstore-pl.com Witryna pod adresem bestkingstore-pl.com.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zakładamy, że akceptujesz te warunki. Nie kontynuuj używać bestkingstore-pl.com, jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami określonymi na tej stronie.

Niniejsze warunki, polityka prywatności i wyłączenie odpowiedzialności podlegają następującym zasadom terminologia a wszystkie umowy: „Klient”, „Ty” i „Twój” odnoszą się do Ciebie, osoby logującej się do tej witryny i Jest spójny regulamin firmy. „Firma”, „my”, „my”, „nasz” i „nas” odnoszą się do naszych Firma. „Klient”, „klienci” lub „nas” odnosi się zarówno do klienta, jak i do nas. Wszystkie warunki mają zastosowanie do oferta, akceptacji i oszacowania płatności niezbędnej do zakończenia procesu naszej pomocy dla klienta w najbardziej odpowiedni sposób, w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb klienta w zakresie dostawy wyżej wymienionych usług firmy, zgodnie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa ad. Ktokolwiek używać powyższą terminologię lub inne słowa w liczbie pojedynczej, mnogiej, dużymi literami i/lub on/ona lub oni są zajęci Jak wymienne i dlatego odnoszą się do tego samego.

Kapsuły informacyjne

Używamy plików cookie. Wchodząc na bestkingstore-pl.com, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie z polityką prywatności bestkingstore-pl.com.

Większość interaktywnych stron internetowych wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają nam uzyskać informacje o użytkowniku za każdą wizytę. Są to ciasteczka korzystać z naszej strony internetowej, aby umożliwić funkcjonalność w niektórych obszarach, aby ułatwić ludziom odwiedzać nasz Strona internetowa. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych/reklamowych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie określono inaczej, bestkingstore-pl.com i/lub jej licencjodawcy są właścicielami własności intelektualnej Prawa nieruchomość dla wszystkich materiałów w bestkingstore-pl.com. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz otrzymujesz dostęp to bestkingstore-pl.com do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach i związek.

Nie wolno:

 • Ponownie opublikuj materiał na bestkingstore-pl.com
 • Sprzedawaj, wypożyczaj lub sublicencjonuj materiały z bestkingstore-pl.com
 • Reprodukować, powielać lub kopiować materiałów z bestkingstore-pl.com
 • Zmień kolejność treści za pomocą bestkingstore-pl.com

Części tej witryny dają użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii i informacji niektórych obszarach witryny. bestkingstore-pl.com nie filtruje, nie edytuje, nie publikuje ani nie recenzuje poprzednie komentarze do ich obecności na stronie internetowej. Komentarze nie wyrażają poglądów i opinii bestkingstore-pl.com, jej agenci i/lub podmioty stowarzyszone. Komentarze odzwierciedlają charakter danej osoby punkty widzenia i opinie którzy publikują swoje poglądy i opinie. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo tak będzie bestkingstore-pl.com nie ponosi odpowiedzialności za komentarze ani za jakąkolwiek odpowiedzialność, poniesione szkody lub koszty i/lub cierpiał z tego powodu jakiekolwiek użycie i/lub publikacja i/lub pojawienie się komentarzy na tej stronie.

bestkingstore-pl.com zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i ich usuwania uwagi uznane za nieodpowiednie, obraźliwe lub powodujące naruszenie niniejszych Warunków.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 • Masz prawo zamieszczać komentarze na naszej stronie internetowej oraz posiadać wszystkie niezbędne licencje i zgoda na dlatego;
 • Jednakże komentarze nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich nie ograniczony do, patent lub znak towarowy strony trzeciej;
 • Komentarze nie zawierają treści oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, obscenicznych ani innych nielegalny materiał co stanowi naruszenie prywatności
 • Komentarze nie będą wykorzystywane do zachęcania lub promowania biznesu lub zwyczajów reprezentacja działalność handlowa lub nielegalnej działalności.

Niniejszym udzielasz klubowi bestkingstore-pl.com niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnić innych do używania, powielania i edytowania jakichkolwiek komentarzy użytkownika w dowolnej formie, formacie lub media.

Hiperłącze do naszych treści

Następujące organizacje mogą umieszczać łącza do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:

 • Instytucje publiczne;
 • Wyszukiwarki;
 • Organizacje prasowe;
 • Dystrybutorzy katalogów online mogą linkować do naszej witryny w taki sam sposób jak hiperłącze do Strony internetowe innych spółek giełdowych; i
 • Firmy akredytowane systemowo, z wyłączeniem pozyskiwania organizacji non-profit, zakupów charytatywnych centra, i charytatywne grupy zbierające fundusze, które nie mogą zawierać hiperłączy do naszej witryny.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej witryny internetowej, publikacji lub innych informacji pod adresem stronę internetową, jeśli link: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie oznacza sponsorowania, poparcia ani aprobaty strona łącząca oraz jej produkty i/lub usługi; oraz (c) pasują do kontekstu łączenia po stronie klienta.

Rozważamy i możemy zatwierdzać inne prośby o połączenie od następujących typów organizacji:

 • powszechnie znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych;
 • witryny społeczności dot.com;
 • stowarzyszenia lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne;
 • dystrybutorzy katalogów online;
 • portale internetowe;
 • firmy księgowe, prawne i konsultingowe; i
 • instytucje edukacyjne i stowarzyszenia branżowe.

Zatwierdzimy prośby o połączenie z tymi organizacjami, jeśli ustalimy, że: (a) łącze nie zrobiłby to postrzegamy siebie lub nasze akredytowane firmy nieprzychylnie; (b) organizacja ich nie posiada negatywne zapisy u nas; (c) korzyść dla nas wynikająca z widoczności hiperłącza rekompensuje jego brak z bestkingstore-pl.com; oraz (d) link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobie.

Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej witryny internetowej, jeśli łącza te: (a) nie wprowadzają w żaden sposób w błąd; (B) nie oznacza sponsorowania, poparcia ani aprobaty strony łączącej i jej produktów lub usługi; oraz (c) jest odpowiednia dla kontekstu strony internetowej strony łączącej.

Jeśli jesteś jedną z organizacji wymienionych w punkcie 2 powyżej i chcesz się z nami skontaktować musisz nas o tym powiadomić, wysyłając wiadomość e-mail na adres bestkingstore-pl.com. Przynieś swoje Nazwij swoją nazwa organizacji, dane kontaktowe i adres URL, lista wszystkich adresów URL, z których pochodzisz zamierzasz umieścić link do naszej witryny, oraz listę adresów URL w naszej witrynie, do których chcesz utworzyć link Do chciał się połączyć. Poczekaj 2-3 tygodni na odpowiedź.

Zatwierdzone organizacje mogą umieszczać hiperłącza do naszej witryny w następujący sposób:

 • Korzystanie z nazwy naszej firmy; lub
 • Za pomocą Uniform Resource Locator, z którym jesteś połączony; lub
 • Korzystając z dowolnego innego opisu naszej połączonej witryny, tj sensowne w kontekście i format treści na stronie linkera.

Zabronione jest używanie logo bestkingstore-pl.com lub innej grafiki w linkach, jeśli nie jest marka umowa licencyjna.

iFrame

Bez uprzedniej zgody i pisemnej zgody nie można tworzyć ramek wokół naszych witryn internetowych, które Zmienia się w jakikolwiek sposób wizualna prezentacja lub wygląd naszej strony internetowej.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści wyświetlane w Twojej witrynie. Zgadzasz się chronić i bronić nas przed wszelkimi roszczeniami pojawiającymi się w Twojej witrynie. Żadne linki nie będą działać mogą nie pojawiać się na niektórych stronach internetowych mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne, kryminalne lub obraźliwe, w inny sposób obraźliwe lub obraźliwe naruszenie lub inne naruszenie praw osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania usunięcia wszystkich lub poszczególnych linków do naszych strona internetowa. Ty zgadzamy się na natychmiastowe usunięcie wszelkich linków do naszej strony internetowej na żądanie. Dokonujemy również rezerwacji prawo do ich poprawy warunki i zasady dotyczące linków przez cały czas. Kontynuując łącze do naszej strony internetowej, Czy sie zgadzasz być związany i przestrzegać tych warunków łączenia.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli z jakiegokolwiek powodu uważasz, że link w naszej witrynie jest obraźliwy, skontaktuj się z nami I Powiadom nas każda chwila. Uszanujemy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy zobowiązani do odpowiadania bezpośrednio.

Nie gwarantujemy, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy, że są kompletne Lub dokładność; Nie obiecujemy również, że Witryna pozostanie dostępna lub że tak będzie the materiał na stronie zostanie zaktualizowany.

Wyłączenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo wykluczamy wszelkie oświadczenia, gwarancje i warunki dotyczące naszej strony internetowej i korzystania z tej strony. Nic w tym zastrzeżenie nie będzie:

 • ograniczenie lub wyłączenie naszej lub Twojej odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała;
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd;
 • ograniczać naszej lub Twojej odpowiedzialności w jakikolwiek sposób, który nie jest dozwolony przez obowiązujące prawo ustawodawstwo; lub
 • wykluczyć jakąkolwiek odpowiedzialność wobec nas lub użytkownika, której nie można wyłączyć na mocy obowiązującego prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych częściach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: (a) jest uwzględnia poprzedni akapit; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z oświadczenie o ograniczeniach odpowiedzialność, wliczony w cenę odpowiedzialności wynikającej z umowy, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz z tytułu naruszenia obowiązków prawnych.

Tak długo, jak strona internetowa oraz informacje i usługi na niej dostępne są bezpłatnie, będziemy to robić nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.